Een innovatief totaalconcept voor een optimaal binnenklimaat. De klimaat wand gedraagt zich als een “thermische accu” De ruimtetemperatuur wordt gestabiliseerd zowel in de zomer als in de winter.

Klimaatwand

– where climate meets interior –

De Climate Wall, of klimaatwand is een 100% Nederlandse innovatie. Door bundeling van kennis van de Brakel interieurgroep en Autarkis is een uniek totaalconcept ontstaan voor het verduurzamen en energiezuinig maken van (bestaande) kantoorgebouwen. Deze verduurzaming heeft voordelen voor zowel de eigenaar, architect, adviseur, bouwmanagement bureau, de aannemer en de huurder van een gebouw.

Indien u kiest voor dit concept, dan voorziet u uw gebouw niet alleen van een fraai maatwerk interieur, maar ook van een geïntegreerde, energiebesparende, thermisch comfortabele en gezonde klimaatinstallatie. Bovendien heeft u (of houdt u) een altijd flexibel indeelbaar kantoor.

Meer informatie over de klimaat wall

Waarom Crystal Wall?

Ecologische voordelen omdat de Climate Wall organische (zout) materialen gebruikt.

Energetische voordelen omdat er tussen de 40 en 50 % energiebesparing wordt gerealiseerd.

Evolutie omdat het een vervolg is van het samenkomen van het interieur en de klimaattechniek.

Efficiënt omdat de Climate Wall warmte en koude levert zonder verlies van kostbare vierkante meters.

Interieur, koelen, verwarmen en ventileren in één oplossing

De fossiele brandstoffen raken de komende decennia steeds verder uitgeput, met als gevolg dat de energiekosten de komende jaren alleen nog verder gaan stijgen. De Climate Wall koelt, verwarmt en ventileert kantoren met behulp van de wetten van de natuur. Met als gevolg dat door het toepassen van de Climate Wall een besparing tot 50% mogelijk is op de te installeren koel- en verwarmingscapaciteit. Dit levert een directe besparing van het elektriciteit- en gas verbruik en een reductie op de CO2 uitstoot.

Koelen en verwarmen

Als de ruimtetemperatuur hoger wordt dan 20°C dan treedt er een thermisch gedreven luchtstroom op vanuit de ruimte richting de Climate Wall. Het PCM materiaal neemt dan, gezien vanuit de ruimte, warmte op en zal smelten. De Climate Wall koelt dan de ruimte. Op het moment dat de ruimtetemperatuur daalt tot onder de 19°C, treedt er een thermisch gedreven luchtstroom en stralingsuitwisseling op vanuit de Climate Wall naar de ruimte. Het PCM materiaal zal dan bevriezen, neemt de koude uit de ruimte op en zal zo de ruimte verwarmen.

Werking

De Climate Wall maakt gebruik van PCM materialen. PCM staat voor Phase Change Material (fase-overgangmateriaal). De toegepaste PCM materialen veranderen van aggregatietoestand bij de opname en afgifte van warmte. De klimaatwand maakt gebruik van de faseovergang van vast naar vloeibaar en omgekeerd (net zoals bij water en ijs). De faseovergang vindt plaats bij een van te voren technisch bepaalde smelt en stolling temperatuur. In de Climate Wall wordt een PCM materiaal toegepast met een fase overgang bij een temperatuur van ca. 20°C. Door de toegepaste hoeveelheid PCM materiaal gaat het gebouw trager reageren en blijft de temperatuur stabieler.

Ventileren

Voor de optimale werking van de Climate Wall is het van belang dat de wand wordt aangesloten op een (bestaande) mechanische ventilatie-installatie. Door de luchtstroom wordt het PCM materiaal als het ware “geladen”, waardoor de PCM materialen warmte en koude opnemen en afgeven. De ventilatielucht wordt door de klimaatwand op vloerniveau in de ruimte gebracht. De ventilatielucht verspreidt zich daardoor eenvoudig over het gehele vloeroppervlak en verdringt zo de vervuilde, opgewarmde ruimtelucht naar het plafond.

De voordelen voor de gebouweigenaar

  • Investeringskosten zijn lager dan bij een gelijkwaardige conventionele oplossing
  • Een zeer gunstig effect op het energielabel
  • Een totaal concept, realisatie en technisch beheer is mogelijke via één partner
  • Een lagere CO2 uitstoot

Voor de huurder

  • Besparing van 40 tot 50% op energiekosten
  • Lagere onderhoudskosten
  • Een comfortabel en gezond binnenklimaat